بایگانی برچسب: ارایش چشم برای چشم ریز

چگونه با آرایش چشم های ریز را درشت تر نشان دهیم؟

آرایش چشم ریز  آرایش چشم های ریز افردی که چشمانی درشت دارند، برای آرایش کردن چشمان خویش دغدغه ای نخواهند داشت و میتوانند از آرایش چشم ساده استفاده کنند ولی افردی که دارای چشم های کوچک و ریز هستند باید ارایش کردن با احتیاط بیشتری صورت گیرد، چرا‌که اشتباهات آرایشی …

توضیحات بیشتر »